Renault Clio

Opis prac:

– Wieloetapowe mycie samochodu

– Detoksykacja

– Nalozenie powłoki Snow Extreme